Parkering

Parkering ved festivalhotellet

Scandic Lillehammer Hotel tilby gratis parkering ved hotellet. Det er godt med parkeringsplasser, og egne handikapplasser.
Dersom det blir fullt er det for dagsbesøkende mulighet for parkering på Stampesletta. Dette koster kr 10 per time opp til kr 48 for en dag. Vi har ikke fått avklart om man kan stå her hele tiden eller om det er parkeringsforbud på natta - sjekk skiltene på stedet.