Intervju med "Lampa"

Hvorfor kaller noen laget sitt for "Lampa"? Margrethe bringer deg svaret: